بررسی حمل و نقل در چاه

مطالب دیگر:
📎مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت سیاسى، امام علی، نهج البلاغه📎مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت اقتصادی، امام علی، نهج البلاغه📎مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت قضایی، امام علی، نهج البلاغه📎مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی📎مبانی نظری آثار اجتماعی در خسرو و شیرین نظامی گنجوی📎مبانی نظری آثار اجتماعی در شرفنامه نظامی گنجوی📎مبانی نظری آثار اجتماعی در مخزن الاسرار نظامی گنجوی📎مبانی نظری تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت📎مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن📎مبانی نظری بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه📎مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض📎مبانی نظری زمان و مکان و هزینه تسلیم📎مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد📎مبانی نظری آناتومی سیستم تناسلی زنان، سندرم پیش از قاعدگی (PMS)📎مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی📎مبانی نظری نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی📎مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی📎مبانی نظری اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت📎مبانی نظری مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری📎مبانی نظری موافقت نامه تریپس
بررسی حمل و نقل در چاه|30017236|ozm
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی حمل و نقل در چاه را دنبال می کنید .

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 19

فهرست

عنوان شماره

1 اجزای سیستم باربری

1 1 قسمتهای سطحی

1 1 1 اطاقک بالابر

1 1 2 دکل

1 2 قسمتهای داخل چاه

1 2 1 اسکیپ

1 2 2 قفس

1 2 3 هادیهای چاه

1 3 قسمتهای زیرزمین

1 3 1 بونکر

1 3 2 سنگ شکن

1 3 3 دهانه یا انباره بارگیری

1 3 4 تسهیلات انتقال وسایل و افراد

2 باربری از چاه

2 1 توان بارگیری

2 2 قدرت موتور

3 انواع باربری

3 1 با سطل

3 2 توسط واگن

3 2 1 طرز نگهداشتن واگن در قفس

3 2 2 تعویض واگن

3 اسکیپ

4 توان و راندمان باربری در چاه

4 1 تأثیر توقفها

4 2 اهمیت سرعت

4 3 طریقه هیدرولیکی در باربری از عمق

4 4 پذیرگاه در بابری با قفس

5 دروازه چاه

5 1 فرمان و تجهیزات

5 2 تجهیزات پذیرگاه در باربری با اسکیپ

6 سایر وسایل باربری

6 1 ماشین چاه

6 2 کابل

6 2 1 انتخاب کابل

6 2 2 کابل با مقطع مسطح

6 2 3 کابل گرد

6 2 4 محاسبه کابل

6 3 اتصال

6 4 مهارها

6 5 دکل و برج و چرخ چاه

6 6 وسایل خبردهی

6 7 محاسبه قدرت موتور

7 انواع کشش

8 اصطکاک بین کابل و چرخ

9 ایمنی در باربری از چاه

10 جرثقیل ها

11 قوانین باربری در چاه

جرثقیل ها

آشنایی – در بعضی موارد به ویژه در تونلهای مورب، کشش واگونها در روی خط آهن با استفاده از جرثقیل و کابل انجام می گیرد. برای حمل و نقل واگونها به وسیله جرثقیل می توان از یک یا دو رشته کابل و از یک کابل بی انتها استفاده کرد.

از جرثقیل یک کابله برای بابربری در سطوح شیب دار استفاده می شود. زیرا با این وسیله، فقط می توان واگونها را به طرف جرثقیل کشید و حرکت واگو.نهای خالی، در اثر نیروی وزن انجام می گیرد، در مواردی که در سطوح افقی از این نوع جرثقیل استفاده شود، واگونهای خالی را بایستی به وسلیه دست جا بجا کرد.

اگر جرثقیل دارای دو استوانه و دو رشته کابل باشد، با آن می توان واگونهای پر و خالی را به طور همزمان جابجا کرد. بطوریکه دیده می شود، دستگاه دارای دو استوانه هم محور است و در هر مورد، واگونهای پر به طرف جرثقیل کشیده می شود و واگونهای خالی در اثر وزن خود، به طرف پائین سطح شیبدار حرکت می کنند. با استفاده ائز یک کابل بی انتها، که به دور دو استوانه پیچیده شده است، می توان حرکات واگونها را در روی ریل در سطوح افقی نیز تأمین کرد.

در مواردی که از ذو رشته کابل و یا کابل بی انتها استفاده می شود، تونل حتماً بایستی دارای دو رشته خط آهن باشد که از روی یکی از آنها واگونهای پر و از روی دیگری واگونهای خالی حرکت کنند.

قسمتهای مختلف جرثقیل – مهمترین قسمت های جرثقیل عبارت از موتور، جعبه دنده، استوانه، ترمز و کابل است که در زیر به شرح آنها می پردازیم.